Cenník

Cenník PDFCenník vo verzii PDF

Revízie a servis filtračno-ventilačných zariadení v stavbách CO, kontrola funkčnej spôsobilosti STOU,
v rozsahu prác podľa vypracovanej a prerokovanej špecifikácie s MV sekciou CO Bratislava.

Revízia filtračno-ventilačného zariadenia (FVZ) - základná zostava:

STOU FVZ 100 typ 60 321,32 € [9. 680,- Sk]      
STOP FVZ 200c,300c typ 60 489,94 € [14. 760,- Sk] typ 55 481,61 € [14. 690,- Sk]
STOU FVZ 300b typ 60 477,85 € [14. 396,- Sk] typ 55 478,66 € [14. 420,- Sk]
STOU FVZ 300a typ 60 522,44 € [15. 740,- Sk] typ 55 503,35 € [15. 164,- Sk]
STOU FVZ 1000a typ 60 841,13 € [25. 340,- Sk] typ 56 804,95 € [24. 250,- Sk]
         
STOU DVU-FVZ 300/1500-SPRU 657,24 € [19. 800,- Sk ]    
STOU DVU-FVZ 600/3000-SPRU 670,51 € [20. 200,- Sk ]    
STOU DVU-FVZ 900/4500-SPRU 743,54 € [22. 400,- Sk ]    
STOU DVU-FVZ 1200/6000-SPRU 969,26 € [29. 200,- Sk ]    
GO- opravy ventilátorov VA 300/60 1410,74 € [42.500,- Sk]    
GO- opravy ventilátorov VA 300/55 1400,78 € [42.200,- Sk]    

Dodávka náhradných dielov FVZ 300a, b, c typ 55

 • VA 300
 • elektromotor 0,75 kWA pre VA300
 • pryžové spoje pre FVZ typ 55 DN100, 125, 150
 • DRU dvojitý rohový uzáver
 • TRU ťažký rohový uzáver
 • LPÚ 100/55
 • TPÚ 100/55
 • gumové tesnenie na dvere a poklopy
 • uťahovacie pásky 0,8x16 a 0,6x9
 • pryžová hadička DN5/7
 • prepojovacie tvarovky ku KF 100

Dodávka náhradných dielov FVZ typ 60

 • VA 300typ 1-1
 • elektrický motor pre VA 300- 0,75 kWA
 • pryžový spoj dilatačný DN100, 125, 200
 • pryžový spoj plynotesný DN100, 125, 150
 • TUKM 300 typ č. 5-4
 • LPÚ 100 typ č. 5-1
 • LPÚ 300 typ č. 3021
 • TPÚ 100 typ č. 5-3
 • TPÚ 300 typ č. 3020
 • elektrický ohrievač vzduchu t. č. 4-3, t. č. 4-6
 • zátky na meranie pretlakov t .č. 6-4
 • nátrubok pre meranie odporu typ č. 6-2
 • merač množstva vzduchu pre 300 m3/h 7-3
 • merač množstva vzduchu pre 1000 m3/h 7-4
 • merač pretlaku typ č. 7-2
 • rohová polica typ č. 26-5
 • plynotesné klapky DN 150, 200
 • ručný plynový úzáver RPU DN 200, 250, 315, 400

Projektové práce pre filtračno-ventilačné zariadenia: STOU FVZ 100, 200c, 300c, 300a, b, typ 60, STOU DVU 300/1500, 600/300, 900/4500, 1200/600, pre rekonštrukciu FVZ typ 60/55/, typ 60/80.

Spracovanie plánov ochrany.

Revízie a technické prehliadky elektrocentrál, dieselagregátov od 1460,53 € [44.000,- Sk].

Revízie elektroinštalácie v úkrytoch CO od 398,33 € [12.000,- Sk].

Revízie a opravy hasiacich zariadení od 38,17 € [1150,- Sk].

Revízia, servis, uskladnenie špeciálnych filtrov, repasie špeciálnych filtrov.

Revízia, servis, uskladnenie špeciálnych filtrov, repasie špeciálnych filtrov.

Revízie filtrov

Hrubé prachové filtre HPF 300 typ. č. 2-1 160,99 € [4850,- Sk] 349,20 € [10.520,- Sk]
Jemné prachové filtre JPF 300 typ. č. 2-2 215,10 € [6.480,- Sk] 619,07 € [18.650,- Sk]
Kolektívne filtre KF 75-100 typ. č. 2-4 263,23 € [7.930,- Sk] 757,82 € [22.830,- Sk]
Predfilter PF 300/500 VCHU 156-69 230,70 € [6.950,- Sk] 646,62 € [19.480,- Sk]
Kolektívne filtre KF 150/200 typ. č. 301 273,85 € [8.250,- Sk] 918,47 € [27.670,- Sk]
Kolektívne filtre KF 1000 M 529,44 € [15.950,- Sk]
Regeneračná patróna RP 100 VCHU 78-60 190,86 € [5.750,- Sk] 289,45 € [8.720,- Sk]
Pohlcovač P1 náplň do RP 100 - 40kg 101,90 € [3.070,- Sk]  
   

Zaškolenie údržbárov a obsluhy podľa platných predpisov pre jednotlivé typy FVZ 49,46 € / 1.490,- Sk/hod.

Skupinové školenia v rámci revízie a servisu FVZ, trojdňové, do 12 účastníkov od 127,80 € / 3.850,- Sk/ osoba.

Odborné obhliadky, opravy a rekonštrukcie vodného hospodárstva v úkrytoch CO:

odborná obhliadka a preskúšanie vodného hospodárstva od 253,93 € [7.650,- Sk]
repasie ručných kompresorov od 320,32 € [9.650,- Sk]
repasie ručných kalových čerpadiel Lila/Sigma od 225,72/219,08 € [6.800,-/6.600,- Sk]
repasie elektrických kalových čerpadiel podľa typu od 182,57 € [5.500,- Sk]
repasie vodných nádrží podľa typu od 182,57 € [5.500,- Sk]
kompletné rekonštrukcie rozvodov vody a kanalizácie podľa spracovaného rozpočtu

Komplexné dodávky vzduchotechnických zariadení FVZ-DVU vrátane montážnych prác a stavby CO úkrytu podľa spracovaného podrobného rozpočtu.

Vykonávanie stálej obsluhy a údržby v stálych úkrytoch CO v rozsahu predpisov pre obsluhu a údržbu FVZ 209,12 €/mesiac (6.300,- Sk/mesiac).

Zabezpečovanie havarijnej služby a pracovnej pohotovosti v chránených objektoch a úkrytoch CO od 10,62 €/hod. (320,- Sk/hod.)

Zabezpečovanie spohotovenia stálych a havarijných úkrytov a ich úvádzanie do ochrannej prevádzky od 24,23 €/hod. (730,- Sk/hod.)

Zabezpečovanie údržby materiálu civilnej ochrany a prostriedkov ochrany zamestnancov.

Dodávka, montáž a zaškolenie obsluhy, malých filtračno-ventilačných zariadení FVZ 100 typ 60 vhodných pre individuálnu zástavbu od 7302,66 € (220.000,- Sk).


1 € = 30,126,- Sk
Ponukové ceny sú uvedené bez DPH.

Kontaktné údaje Obchodná kancelária Bratislava
Tel.: + 421 904 067 105
Tel.: + 421 911 162 823
Tel.: + 421 911 131 256
E-mail: impulzmh@impulz-co.sk
Fakturačné údaje Fakturačná adresa
Miroslav Hudák - IMPULZ
Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 320 17 863
DIČ: 1020558803, IČ DPH: SK1020558803