Ponúkame

  • projektovanie stavieb a technologických zariadení civilnej ochrany (ďalej len "CO")
  • dodávku technologických zariadení CO
  • montáž technologických zariadení CO
  • revízie a opravy technologických zariadení úkrytov CO
  • spracovanie dokumentácie pre potreby CO (pre inštitúcie,firmy, ...)
  • školenia na účely CO obyvateľstva
  • odborné poradenstvo na úseku CO
Kontaktné údaje Obchodná kancelária Bratislava
Tel.: + 421 904 067105
E-mail: impulzmh@impulz-co.sk
Fakturačné údaje Fakturačná adresa
Miroslav Hudák - IMPULZ
Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 320 17 863
DIČ: 1020558803, IČ DPH: SK1020558803